Buriat New Testament

Buryat Bible - New Testament буряад хэлэн

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Buriat Gospel of Luke

Buriat: East

The Lord's Prayer

Абраһамай үри һадаһан болохо Давидай үри һадаһан Иисус Христосой уг гарбалынь иимэ.

Buryat 1

Buryat 2

John 3:16 Юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ этигэгшэдэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдөө амидархынь тула Бурхан хадаа газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, өөрынгөө ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгөө бшуу.

Genesis 1

John 1

John 2

Luke 2

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors