Banyadu Gospel Recording

Banyadu 1

Banyadu 2

Banyadu 3

Bemoyap 1

Bemoyap 2

Bemoyo 1

Bemoyo 2

Penyadu

Bampape

Bajare 1

Bajare 2

Bampape

Banyadu

Belangin

Nyadu

Mark 1:1-4 Bahwa diahlah pamulaan Indjil umpatn ahal Jésus Keristus, Anak Allah. Separati da kanjurat kasadatn kitab nabi Jesaja, kataï: "Sasungguhé, Ikiin mamadaï sook da kamada Iku dauru umpatn akum da ngaté mamjadiaï pagela akum. Adulah kata sook da maba-maba kapadang da lapang: 'Sadiaïlah pagala Tuhan dan budjurélah pagala-pagalaï da inik!'" Mangka utuknglab Jahja masaraboké sook kapadang da lapang, saragé mangabaré sarabok tobat, pagela kaampuné dosa.

Pandu

English

All

Our Visitors