Cebuano New Testament

Cebuano Bible

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children

Cebuano 1

Cebuano 2

Cebuano 3

Cebuano 4

Nakadungog ka na ba sa upat ka espirituhanong lagda?

Upat ka butang nga kinahanglan

Tinuod nga walay bayad

John 1

John 2

1 John

Absolutely Free

Four Laws

Four Things Neede

Genesis

God's Simple Plan

Help from Above 1

Help from Above 2

This is Not a Secret

Way to God

John 3:16 Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John

English

All

Our Visitors