Chinanteco: Ojitlan Gospel Recording

New Testament

Chinanteco: Ojitlan

Mark 1:1-4

John 3:16 Huë₁ ma₂ chi₂₄ ŋa'₂ ca₃jma₃ 'na₄ Juë₂na₁ri₁ la₃jën₄ tsa₂ tan'₃₁ jmë₄cuë₂. E₂ jan₂ ca₃cuën₃a₂ jan₂ 'in₃ Yin₂ Jon₂. Ma₁jan₂ la₃jën₄ tsa₂ ca₃'in₃ i₁ can₂ Yin₂ Jon₂ jan₂a₂, sa₃ tsa₄ 'in₃a₂. E₂ tën₁a₂ jmë₄cuë₂, e₂ li₃ 'yan₂ tsë₃a₂ jmë₃₁ e₂ con₂ cuo₂.

English

All

Our Visitors