Mandarin, Chinese New Testament

Bible - Unicode

New Testament UNV2

New Testament UNV-D

New Testament UNV-D2

New Testament RUV

New Testament RUV2

New Testament CNV

New Testament SBV

Gospel Recordings

Gospel

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children

Changed Lives 1

Changed Lives 2

A Story of Hope

The Path to Truth and Life

Mandarin 1

Mandarin 2

Mandarin 3

Mandarin 4

Mandarin 5

Guangdong: Liansan

Gansu: Minzhou

Gansu: Zangye

Guangxi: Guiliu Jesus Story

Guangxi: Guiliu 1

Guangxi: Guiliu 2

Guangzhou: Guiyanghua

Hubei: Chongyanghua

Hubei: Dangyanghua

Hubei: Wuhandayehua

Hunan: Xiantanhua 1

Hunan: Xiantanhua 2

Ningxia: Thongxin 1

Ningxia: Thongxin 2

Qinghai: Huangyuan

Qinghai: Huizhou

Qinghai: Xining 1

Qinghai: Xining 2

Sichuan Jesus Story

Qinghai: Sichuan

Shanghai Jesus Story

Shanghai 1

Shanghai 2

Taiwan Jesus Story

Taiwan

Xinjiang: Hui Jesus Story

Xinjiang: Hui

Xinjiang: Hui Light of Revelation

Yunnan: Dai

Yunnan: Wenshan

Yunnan Jesus Story 1

Yunnan Jesus Story 2

Yunnan Jesus Story Children 1

Yunnan Jesus Story Children 2

Yunnanese 1

Yunnanese 2

Yunnanese 3

How to Know God

Tract 1

Tract 2

Tract 3

Bible 1

Bible 2

Cbible.exe

China Villages

Help from Above

How to Know God

John 1

John 2

John 3

He Lived Among Us Simplified

Bible Simplified

Text

He Lived Among Us Traditional

Bible Traditional

Way to God

Hainanese John 3:16 Sig-d hi-seh t-kag ku ceh sim, ciag i dk t ki Ki ti-s t-kag, ioh fg tn i-ki ng v ku mt-vg, na ng dit-dih jg-t.

Hangchow John 3:16 Zen-min sang-s doh-sen-tih R-ts, iao kyao vanpeh siang-sin t'a tih zen peh ts mih-vang pih-din iu long-sen: Zen-min z-ts' ai-sih s-zang-tih zen.

Kuoyu John 1:1

Shanghai John 1:1

Swatow John 1:1

Wenli: Easy John 1:1

Wenli: High John 1:1

Wu John 3:16 We-ts Zung e s-ka-laung nyung, zung-ts-yui nau Yi-kuh dok-yang Nyits peh yi-la, i-ts van-i siang-sing Yi kuh nyung mien-theh mih-vaung lau tuh-dzak ioong-sung.

Hangchow The Lord's Prayer

Hongkong Villages

Hui

Mandarin 1

Mandarin 2

Christ is Coming

Designer

Genesis 1

Guangxi

How

Hunan

Israel, God's People

John 1:1-13

John 1

John 2

Audio New Testament

One Way

Help from Above 2

Help from Above 1

Text 1

Text 2

The Lord's Prayer

Kienning The Lord's Prayer

Ningpo The Lord's Prayer

John 3:16 神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。

Pinyin 1 John

Ning Po The Lord's Prayer

Pinghua

Taichow Genesis 1

Yunnan

Yunnan Slideshow

Yunnanese

Canaan

Pastor Yun

Teen Praise
Beijing
Mandarin
Shadow of the Cross
Voice of Salvation
China Confession
The Cross

English

All

Our Visitors