Cherokee Gospel Recording

Cherokee New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

New Testament 5

Genesis 1

John 1

John 2

The Lord's Prayer

Cherokee-English Gospel of John

Cherokee 1

Cherokee 2

Cherokee 3

Cherokee-English

Genesis 1

John

John romanized

The Lord's Prayer ogidoda galvladihehi galvquodiyu gesesdi detsadovi tsagvwiyuhi gesv wigananugoi anielohi witsigalisda hadanvtesgvi nasgiya galvladi tsinigalisdiha nidadodaquisv ogalisdayvdi sgivsi gohiiga digesgivsiquono desgidugvi nasgiya tsidigayotsinaho tsotsidugi ale tlasdi udagoleyediyi gesv widisgiyatinvstanvgi sgiyudalesgesdiquosgini uyo gesvi tsatseligayeno tsagvwiyuhi gesvi ale tsalinigidiyi gesvi ale etsalvquodiyu gesv nigohilvi. e men.

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

English

All

Our Visitors