Chru Gospel Recording

Chru

Chru

Mark 1:1-4

Mark 1:1-4 Pơnuaĭ c̆ơmơrờp Pơnuaĭ Brơhởu Brơhang Siam Yêsu-Krist, Anà Pô Lơngi. 2 Ngă yởu hu wă lăm Bôn Bơ-ar Ya Ê-sai, Mnih Đơm Dơlhởu: Ni Dơlhă pơdăr Tơdi-Tơdai Dơlhă năo găh ană sơ-ăi, N̄u tra ngă pơsiam jơlan Sơ-ăi; 3 Nởn săp mnih kơmrău lăm tơdrởn c̆uăh: Ngă pơ-siam jơlan Yang Prŏng. Ngă rĭng-gơŭ du jơlan Pô. 4 Ya Yôhan, Mnih ngă ƀa-tem mrăi lăm tơdrởn c̆uăh, n̄u pơto pơnuaĭ ƀa-tem brởi arang sơnửng-luởi-pơnuaĭ sŭng tò hu pơnuaĭ anĭt-luởi pơnuaĭ sŭng.

English

All

Our Visitors