Chinanteco: Lealao New Testament

Chinanteco: Lealao New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Chinanteco: Lealao

John 3:16 ’Hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ gá⁴cuóy² Ja̱á̱² gu³xɨ³ ba² ja̱y³ ba² xe̱y³, duh³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², ca̱á̱h³ tiaah² ba² xe̱y³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³.

Ojitlan Mark 1:1-4

Ojitlan New Testament

John

English

All

Our Visitors