Chol: Tumbala Gospel Recording

Chol: Tumbala Gospel of John

Chol 1

Chol 2

Tumbala New Testament 1

Tumbala New Testament 2

Tila New Testament

Help from Above 1

Help from Above 2

The Lord's Prayer

Tila John 3:16 Como ch■▀■ch ti▀ wen p▀unty■ Dios jini a˝o▀ b■ ti mulawil. Ti y■c▀■ cojach b■ i Yalobil. Majchical jach mu▀ b■ i ch▀ujbin ti i pusic▀al i Yalobil Dios mach▀an mi sajtyel. Mi▀ tyaj i cuxty■lel mach▀■ yujil jilel.

Tumbala John 3:16 Come che'i tsi' wen c'uxbi jini ano' bv ti panimil Dios; Tsi' yvc'v cojach bv i Yalobil; Majqui jach mi' nop i Yalobil, ma'anic mi'sajtel; Mi' taj i cuxtvlel mach bv anic mi' jilel.

John

English

All

Our Visitors