Rungus Gospel Recording

Rungus 1

Rungus 2

Rungus 3

Mark 1:1-4

Mark 1:1-4 1 Iti-no i kinotimpuunan di habal do kovosihan dit Yesus Kristus. 2 Iadko i nokosurat laid sid Kitab di nabi Yesaia. Boros di Kinoringan, Monuhuoku di ponuhu-ku do mogulu dikau, tu pangatagon-ku iosido dit ralan-nu, ka di Kinoringan. 3 Om iri-ogi, Dolou dot ulun minggogongou sid belantara dot, Atago-no dikou i ralan di Tuhan om tulido-no dikou it ongovazaan dau ka di dolou dino. 4 Manjadi riumikot-no i Yahya minomotsu dit ongoulun sid belantara om minangahabal di pomotsuan di koulian sid Kinoringan om i ralan do kaadaan do kasalaan.

English

All

Our Visitors