Dzongkha New Testament

རྫོང་ཁ Dzongkha New Testament Unicode


Dzongkha New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

John

Dzongkha 1

Dzongkha 2

Dzongkha 3

Tract 1

Tract 2

John 3:16 ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དཀོན་མཆོག་གིས་ག་ཅི་དེས་ཅིག་བྱམས་པ་མཛད་དེ་ ཁོ་རང་གི་སྲས་གཅིགཔ་དེ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གནང་ནུག་ འདི་འབདཝ་ལས་ སྲས་ལུ་དད་པ་བསྐྱེད་མི་གཅིག་ཡང་ མེདཔ་མ་ཐལ་བར་ ཁོང་ག་ར་གིས་ཚེ་མཐའ་མེདཔ་ཐོབ་ནི་ཨིན།

English

All

Our Visitors