Ekajuk Gospel Recording

Ekajuk Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Jesus Story

Ekajuk 1

Ekajuk 2

John

John 3:16 Esowo njini kor-e na, wo, rodo Mmon mmon awohng ewe ka re, nne awohng awohng no l'taame tv-e, nehm tiki kpo tan, kpi elkpin ni li go njinanjini.

English

All

Our Visitors