Marakwet New Testament

Marakwet Gospel of John

Nkōō taay, ku kiimii :ngʼālyoon, akiimii :ngʼālyoontoonoonēē ākōō iriin, akiikarkeey :ngʼālyoontoonoonēē ākōō iriin.

New Testament

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Marakwet 1

Marakwet 2

Jesus Story 3

John

English

All

Our Visitors