Gidar New Testament

Gidar Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Guider

John

John 3:16 Maŋgəlva aŋgluwək duniya sawɓa. Vini apsən Wətən an taka nani. Ko naway dətaf Wətənəŋka, azə naɓa, amma warah wəkoh an nassa ha faɗə.

English

All

Our Visitors