Kiribati New Testament

Kiribati New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Ikiribati 1

Ikiribati 2

Solomon Islands

John 3:16 Bwa E tangira aonnaba te Atua n te aro are E anga natina ae te rikitemanna iai, bwa e aonga n aki mate ane e onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are e aki toki.

English

All

Our Visitors