Ekegusii New Testament

Ekegusii New Testament

Omochakano bw'enchili ya Yesu Kristo, omwana o Nyasaye.

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Ekegusii 1

Ekegusii 2

Ekegusii 3

John

Ekegusii - Omotoria Bw'ense

English

All

Our Visitors