Guarayo New Testament

Guarayo Bible - New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Guarayu 1

Guarayu 2

Guarayu 3

Genesis 1

John 3:16 Supiete Tüpä osaɨsu iteanga opakatu ava, sese ombou Gwa'ɨrɨ ñepëi va'e, tokañɨ tëi eme che Ra'ɨrɨ reroyasar yuvɨreko oya, iyavei tovɨreko tekovesa apɨre'ɨ̇ o'esa pɨpe.

The Lord's Prayer

John

English

All

Our Visitors