Camsa New Testament

Camsa

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Camsa 1

Camsa 2

Camsa 3

Matthew 1:1-6

The Lord's Prayer

John 3:16 Mënts̈ánaca Jesús tojánayana: —Bëngbe Bëtsá quem luare ents̈ángbioye ts̈a yojánababuanÿeshanayeca, chë nÿe canÿe Uaquiñá ibobomná, bë́ngbioye tbojichmó, nÿetsca chábeñe os̈buáchiyënga ndoñe chamondóbanama, y aíñe chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida chamotsebomnama.

English

All

Our Visitors