Abun Gospel Recording

New Testament

Karon: Pantai 1

Karon: Pantai 2

Karon: Pantai 3

Madik 1

Madik 2

Karon

John 3:16 Yefun Allah bi sukjimnut sye kas subot men yetu mo bur ré ndo nde anato An syo An bi Gan ge dik ne ma. An bi Gan ne ma wa kwop win men mo sukibit gato men ben ne, subere ye to onyar kem mo An bi Gan yo, bere ye ne yo ges mo bot gesyos nde, wo ye ne si Yefun Allah kem ndo to kapyo mato kapyo.

English

All

Our Visitors