Balkar New Testament

Balkar Bible - New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

How to Live 1

How to Live 2

Balkarian

Luke 2

Mark

John

John 1:1

John 1:1-8

The Lord's Prayer Ол алагъа: «Тилек этген заманыгъызда былай айтыгъыз: ,,Эй кёкледеги Атабыз! Сени атынг сыйлы тутулсун Сени Патчахлыгъынг келсин, кёкде кибик жерде да Сени буйругъунг болсун. 3 Бизни кюнлюк ётмегибизни бизге хар кюннге берип тур. 4 Бизни гюняхларыбызны кеч, нек десенг, биз да бизни хар борчлубузгъа кечебиз эмда бизни терилиуге тюшюрме алай а бизни хыйлачыдан* къумхар“ деп айтыгъыз», – деди.

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

The Lord's Prayer 4

English

All

Our Visitors