Kumyk New Testament

Kumyk Bible - New Testament

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Kumyk

John 3:16 Аллагь дюньяны олай сюе чи, Оьзюню биргине бир Уланын огъар берип къойду. Уланына иман салагъан гьар ким оьлмесин учун, даимлик яшав алсын учун, О шолай этди.

Luke 2

Mark 1:1-4

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

The Lord's Prayer 4

Text

John

English

All

Our Visitors