Psikye, Kapsiki New Testament

Psikye Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Psikye

John

John 1:1 Nda tepate ghweme Shala le hɛɗi, te ŋwela Ghena ta ŋkɛ. Ghena shɛ ɓiyitsa, te ŋkwa nya kwetɛŋe hɛ le Shala. Ghena shɛ, Shala te hwǝ ghweme le ghǝa ŋkɛ.

John 3:16 Kwa nza ŋkɛ kwele kwele ɗehwe hɛɗi lema Shala, nda ghweneke Wəzege kwetɛa ŋkɛ ŋkɛ, yitea ɗema yayata wəndə nya keyɛte ŋkɛ kaza, ama kezha kemave mpi nya kaghala ghala ŋkɛ.

English

All

Our Visitors