Kelabit Gospel Recording

Kelabit Gospel of Luke

Kelabit 1

Kelabit 2

Luke 1:1-4 1 Kuwan Tuan Theophilus, mulaq lemulun nenulis lem ayuq kerja nuk sinaruq Tuhan lem erang tauh. 2 Idah nenulis abi nuk keliq idah let ngen lemulun nuk nekeliq ulun mey keraja Yesus. Lun nuk nekeliq kerja mey ulun Yesus inah pengeh kuh pemadaq karuh Tuhan ngen lemulun mulaq. 3 Let puun kerja Tuhan inah nejadiq pengah uwih neperisaq idih ngen dalam-dalem kadiq neh uwih ngelinuh uwih perlu nulis abi nuk keliq kudi inah ngen dooq atur 4 kidih teh iko kerab keliq ngen dooq lio lem ayuq Yesus nuk binala dulun ngen iko.

Luke 2

English

All

Our Visitors