Mazateco: Jalapa de Diaz Gospel Recording

New Testament 1

New Testament 2

Mazateco: Jalapa de Diaz

Luke 1:1 Nkjin nkjun maha xuta xi kuma mjehe nga k'uet'a xujun ch'inch'in ni kuma ijinni.

Mark 1:1-4

John 3:16 ’Kits'íntjo Nti̱a̱ná xu̱ta̱ a̱sunntee̱ nga kitsjá Ntí nku tutuhu̱ tu̱ xi najmi ndyja̱ha xi s'e̱jihi̱n ra̱ kui, nga tu̱ sahá k'úéntu tík'un sín.

English

All

Our Visitors