Mbunda Gospel Recording

Mbunda Gospel of John

New Testament

Mbunda 1

Mbundu 2

Mbundu 3

John 3:16 Omwo Njambi wazemene vaka-kaye manene ngeci waanene Munendi umolika, ngeci woshe akulaela kuli ikeye kesi anyonge, oloni akale na mwonyo wa myaka yoshe.

English

All

Our Visitors