Miami, Illinois Gospel Recording

Miami The Lord's Prayer Oussemiranghi Kigigonghi apiani cousseta mourinikintche kiouinsounemi, Kiteperinkiounemi piakitche. Kigigonghi kicou echiteheianiri nichinagatoui, akiskionghi napi nichinagouatetche, acami ouapankiri eouiraouianghi kakieoue miriname. Kichiouinachiaminghi ichi punikiteroutakianki, rapigi pounikiteroutaouiname kichiouinariranghi kiaheoueheoueghe toupinachiamekinke chinche ouihiname mareouatoungountchi checouihiname. Vouintchiaha nichinagoka.

Miami The Lord's Prayer 2

Illinois The Lord's Prayer Nossak Pemenke Kitaope, ceckimitousegnia tepará kissolimi, kirah debeheretamocané, cecki nironan, kirah cehecki deberetan ouahé, aposi pemenki. Inoki micipeneh miricane. Oueni perà kirò cehecki mereo akek kisi tojangh rapini-irà ni oueni piraki cehecki mereo akek nivoesit tacou. Catanossa deboe tavieh cané mereo akek kekoa sitojangh. Cecki macf mereo akek pakitamocané peroi nironan. Ouajak deboata ouiakann.

Illinois The Lord's Prayer 2

Miami

English

All

Our Visitors