Mixteco: Peñoles New Testament

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Estetla

Tlazoyaltepec

Mixteco: Penoles

John 3:16 Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní-gá ñáyiu ñuyíú-a. Te ɨɨⁿdìi-ni Déhe-gá ndécú, te ní tendaha ñàha-gá ní quixi-gá ñuyíú-a, te núu na quɨǹ dáá iní ñáhá ñǎyiu, te vá cuǐta nihnú-yu, chi nduu táhǔ-yu cundecú-yu ndɨhɨ-gá nɨ caa nɨ quɨh́ ɨⁿ́ .

John

English

All

Our Visitors