Mixe: Istmo New Testament

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Guichicovi New Testament

Gospel Recordings

Mixe: Istmo

John 3:16 Xjiaanch. tehm. chojc xjiaanch. tehm. pia.hayoow.am ja.a Dios hajxy nagox.ia, maduhn.tia hajxy yaa nhijtam hadaa yaaba naax.wiin; paadia tiu.ughuung nahdujcy. Coo ja.a madia.agy hajxy hamuumdu.joot nmab.jcamat ja.a Dioshuungcoxpa, caba nhaanamahajxy manaa quiuhdagooyyamat. Jaduh. hajxy cojxta.axioo njugyhajtamat nebia Dios jiugyhatian.

Mark 1:1-4

English

All

Our Visitors