Mixteco: Acatlan New Testament

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Jesus Story

Acatlan: Tonahuixtla

Acatlan

Chigmecatitlan 1

Chigmecatitlan 2

John 3:16 Vàchi ñà-cuàhà guá cuú ini Yua-nda Dios sàhà nèhivì ñuhìví, nì sàhatahvì-yá mindaa Dèhemanì-yá (ñà-cui-yà), dandu nsidaa nèhivì xiníndísá-xí-yâ, mà sáà-nè ndañuhu-né, còó, nicanicuahàn icúmí-nê cutiacu-nè.

Mark 1:1-4

John

All

Our Visitors