Mazateco: Coatzospan New Testament

Mixteco: Coatzospan New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Mixteco: Coatzospan

John 3:16 Ni cundahu xaan ini Yandios yivi ñuyivi. Ja yucan cuu ja ni taji ya Sehe ya ni quii ya, vasu maa iin ya ni cuu Sehe Yandios. Ni quii Sehe ya nuu ñuyivi nava taca yivi na candixia ya, ti tucaa jnahnu ndatu i, ti cunchucu i jiin Yandios ja cuu taca tiempu.

John

English

All

Our Visitors