Malagasy New Testament

Malagasy Bible 1865

Efa renao ve ireo zava-dehibe Efatra momba...Ny fiainana ara-panahy?

Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

Help from Above

Ny niandohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Malagasy

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

New Testament 5

New Testament 6

New Testament 7

New Testament 8

Bible Baiboly

Bible MKBible

Jesus Calms the Storm

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Jesus Story 4

Jesus Story Children 1

Jesus Story Children 2

Jesus Story Children 3

Jesus Story Audiodrama

Jesus Story Antandroy

Jesus Story Bara

Jesus Story Masikoro

Jesus Story Sakalava: Analalava

Jesus Story Sakalava: Besalampy

Jesus Story Tsimihety

John

John 3:16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.

English

All

Our Visitors