Mixteco: Tezoatlan New Testament

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Yucunuti

Mixteco: Tezoatlan

John 3:16 Chi ̱ sa'̱ á ña ̱ kú'u̱ nda'̱ o ini Ndios sa̱'á ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, sa'̱ á ño̱ó ni ̱ xi'̱o na iin tó'ón dini ̱ de'̱ e na ni ̱ kas̱ áa ̱ na ̱ ñayuú yó'o, dá kíaṉ ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱'ón o̱ ku̱ú na̱. Di'a koni na̱ kataki chíchí ná.

John

English

All

Our Visitors