Nduga Gospel Recording

Nduga 1

Nduga 2

Nduga 3

God's Simple Plan

John 3:16 Mbal Pem Nagawan-nen ki nap pidsa nenabuwa nggulok juruk, at Ambara misiget nderak wok nendamu-o; Inndi at ebem angin tubu juwa nab-e lak jigit lag-et, are, pem-et unlug-et woralik nalik irit tena wolma-o.

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors