Nepali New Testament

Nepali Bible Unicode

Nepali New Testament

Gospel Recordings

John

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children

Nepali

Achhami

Baitadi

Bajhangi 1

Bajhangi 2

Bajurali

Nepali: Bhutan 1

Nepali: Bhutan 2

Darjeeling 1

Darjeeling 2

Nepali: Doteli

Kalikot

Kathmandu 2

Pokhara

Kalikot

Yo Sansar Ke Hunah Lagirahechha?

Ananta! Ke Tapai Ananta Yatrako Nimti Tayar Hunuhunchha?

John 3:16 हो, परमेश्वरले संसारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनु भयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दिनु भयो त्यस द्वारा उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहीपनि नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ।

English

All

Our Visitors