Naga: Moyon Gospel Recording

Naga: Moyon Gospel of John

New Testament

Naga: Moyon 1

Naga: Moyonn 2

Naga: Moyon 3

John 3:16 Thangnang ing laaruw paam inempak aning amansiih khaenache asapa yngkhehpangchu ynjepeehsahpa, achuw yngkheh mee ing aningnache thacha nave maangmahnii changvakonchu ichen naemah ringkum phavaata.

English

All

Our Visitors