Otomi: Mezquital New Testament

Otomi: Mezquital Evangelio de Juan

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Jesus Story

Gospel Recordings

Otomi: Mezquital 1

Otomi: Mezquital 2

Hnahnu

Otomi 1

Otomi 2

John 3:16

John 3:16

Genesis 1

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer Matá ahe goguibyi àmahêtzi, dahnaen manhò ànimachâ thuthû, dabaêhe, àmaxihè nuaningunguepahà. Dadacha aninahnê nugua anximahay, teangugadichá amahêtzi.

John

English

All

Our Visitors