Otomi: Tenango Gospel Recording

New Testament

Mark 1:1-4

John 3:16 Ja̱njua̱ni ̱ ngue di ̱ma ̱ Oja ̱ yø ja'̱ i ̱ 'bʉcua ja ra ̱ xim̱ häi. Ja̱na̱ngue bá̱ pɛnhua rá̱ 'dants'ʉnt'ʉ ngue da̱ du̱, n'namhma̱ ngue nu̱ to gä da̱ 'yɛc̱ 'ɛi̱ ̱ na,̱ hiṉ di ̱m'mɛdi, sinoque di ̱ nja ra̱ 'da'yo te para za̱ntho.

English

All

Our Visitors