Piaroa Gospel Recording

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Piaroa 1

Piaroa 2

Piaroa 3

1 John 1:1-4

The Lord's Prayer 9 Ją'huąnǫ̌ ją'ąttǫ̌ pą'ąnǫ̌ ucuocuǎ̧tucui: Tǎ̧'o Dios, mǫrǫją̌rą'ą kǫ̌ją̌. Ucu cui̧mi̧mą̌ adihuǎ̧ cui̧mi̧ pǎ̧'ǒ̧ ttucuotaja. 10 Ucu o'a toi'ǒ̧nǎ̧ ttųrųhuą pǎ̧'ǒ̧ cųjąją, mǫrǫją̌ną̌ jęttǫ̌'ąnǫ̌. 11 Iyitǒ̧ cuǎ̧cuǎ̧huǎ̧ mǫrǫji̧nǫ̌ ą'ųcuą̌ kǫ̌ną̌. 12 Ją'huątąnǫ̌ ujutu suronǎ̧ jętǫ̌mą̌ jępǫ̌ icu unichi'i, korotǒ̧mǎ̧ ujuturu suronǎ̧ jępą̌tǫ̌rǫ̌ jęttǫ̌ tunichi'ǒ̧'ąnǫ̌. 13 Ją'ątą̌mą̌ tocu'ǎ̧tǒ̧ ǎ̧huettǎ̧ suronǎ̧ jęą'ąną̌mą̌. Yabocutǎ̧ surojǒ̧ttǒ̧ ejǎ̧dǒ̧ icuitǒ̧. Iso pǎ̧i'ǒ̧nǎ̧ ucu o'ca juiyǒ̧nǎ̧ hue'ǒ̧jǎ̧. Ją'huątąnǫ̌ o'ca juiyǒ̧nǎ̧ jųrųhuąją̌. Ją'huątąnǫ̌ 'cuǎ̧opǒ̧nǎ̧ o'ca toi'ǒ̧nǎ̧ ucuru tteseǎ̧cuǎ̧huǎ̧cuotǒ̧. Amén.

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors