Malagasy: Plateau Gospel Recording

Malagasy: Plateau Gospel of John

Malagasy: Plateau New Testament

Malagasy: Bara Jesus Story

Malagasy: Betsileo

Malagasy: Merina 1

Malagasy: Merina 2

John 3:16 Eny, notiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao*, ka nomeny ny Zanany lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa ho velona aina mandrakizay.

English

All

Our Visitors