Pamona, Ta'a New Testament

Pamona Bible - New Testament

Poso God's Simple Plan

New Testament 2

Gospel Recordings

Pamona 1

Pamona 2

Pamona 3

Wana

John 1

John 2

Mark 1:1-4

John 3:16 Maka ewase'i kabangke ntowe ndaja mPoeŽ Ala ri tolino: Anaa anoe samba'a-mba'a ndawai, naka ne'e da tetadji taoe poerapoera anoe maaja si'a, paikanja da naparata katoewoe anoe bare'e poesa.

John 5:24 Makono mpu'u lolita-ku toi: Hema to mpo'epe lolita-ku pai'-ra mepangala' hi Pue' Ala to mposuroa, bate mporata-ra katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Uma-ra mpai' rahuku' sabana jeko'-ra. Tebahaka-ramo ngkai kamatea, mporata-ramo katuwua'.

Wana

John

English

All

Our Visitors