Potawatomi Gospel Recording

Potawatomi New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Potawatomi 1

Potawatomi 2

Gospel of Matthew

Acts

The Lord's Prayer

Matthew 4:10 Otihi Hesus okenan, Nkohe, lean, Mihiminrto, otukqli rlwunuperkatrk, numrketo'w Tr prnmuguein, Klrminrto wentino kerpmitwut.

English

All

Our Visitors