Karen: Pwo: North New Testament

Karen: Pwo: North Gospel of John

New Testament

John

Gospel Recordings

Hod

Jesus Story

Omkoi Jesus Story 1

Omkoi Jesus Story 2

Omkoi Jesus Story Audiodrama

Karen

John 3:16 อ ไฌ่ บี่ โย้ กแช่ แยว้ เอ โพล้ง ฌางคู คู ท้อง อ เกล๊าง ไฆวะ อ พูแคว๊ โอ เว๊ ล แฌ้ ล้อ บี่ ซุ้ โพล้ง ลู่ง อ ชู่ง เว๊ นะ เว๊ ล แฌ้~ๆ นอ ล ซี๊ง ล้าง แบ เตา แบ แต๊ ล้า แบ แบ เด้าะ ม นี่ แบ ท ม๊า ล้างชู้ ล้างแกย ล้อ.

English

All

Our Visitors