Rarotongan Gospel Recording

Rarotongan Gospel of John

New Testament

John 3:16 Kua aro'a mai 'oki te Atua i te ao nei kua tae roa mai ki te 'ōronga'anga mai i tāna Tamaiti 'ānau ta'i, kia kore e mate te tangata tātakita'i tei 'irinaki i aia, kia rauka rā i aia te ora mutukore.

English

All

Our Visitors