Romani: Calo Gospel Recording

Romani: Calo Gospel of Luke

Luke

Luke 1:1 Pre bausale que butres han penchabado chibar de pacuaró a pista es buchías que enré amangue han sinado pachibeladas.

English

All

Our Visitors