Sango New Testament

Sango Gospel of John

New Testament

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Sango

Ubangi

Na tongo nda ni, tėnė ayeke daa; tėnė ni ayeke na tere ti nzapa si tėnė ni ayeke nzapa.

John

English

All

Our Visitors