Slavey Gospel Recording

Slavey Gospel of John

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Slavey 1

Slavey 2

Luke

Mark

Matthew

Acts Epistles

3:16 Tta Niotsi otie nun gonieto eyitta te yazi inthhgi zon nakhe ganiti, tene oyi ye keniethet nite tsiedethet ga ile, kulu ithlasi oonda ga olili.

English

All

Our Visitors