Seneca Gospel Recording

Seneca Four Gospels

Four Gospels 2

Matthew and Mark

Luke

New Testament 1

New Testament 2

Seneca 1

Seneca 3

John 3:16 Neħ să̱ħ'ă̱h ne' sòħjih' hanò'o̱hgwaħ Na'wĕnniyòħ' he'yo̱ă̱njadeħ, Neħ No'awak neħ' sho̱' kuh sgat howi'yă̱yă̱ħ totgaħwā̱h' hao̱'gweħdawiih heh yo̱ă̱n'jadeħ'; neħ neh, So̱n'dihgwa'naħot ă̱o̱wa̱'iwagwēnniyòs, tă̱ħă̱h' taye'iwahdo̱h', neħgwaa', nă̱yò'iwadadyeħ' ă̱ya'goyă̱ndaħt' ne' yo̱hheħ'o̱weh.

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors