Serrano Gospel Recording

Serrano The Lord's Prayer

Tongva The Lord's Prayer 'Eyoonak 'Eyoonak, 'eyooken tokuupanga'e xaa; hoyuuykoy motwaanyan; moxariin mokiimen tokuupra; maay mo'wiishme meyii 'ooxor 'eyaa tokuupar. Hamaare, 'eyoone' maxaare' 'wee taamet, koy 'oovonre' 'eyoomamaayntar momoohaysh, miyii 'eyaare 'oovonax 'eyoohiino 'eyooyha'; koy xaare' maayn 'iitam momoohaysh, koy xaa mohuu'esh. 'Wee menee' xaa'e.

Tongva The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors