Shughni Gospel Recording

Rushani Luke Selections

Rushani 1

Rushani 2

Rushani Luke

Rushani Luke 2

Rushani Luke 1:1-4 1 Ik-duf mīθen Rūm qaysar Awgust qonūn ziwûsč idi tamōmi sarzamini Rūm imperiyā mardum rūyixat kinan. 2 Id awalīn rūyxat čīg Sūriyā-ndi Kivirin ukmrōnay dawrā-ndi vid. 3 At fukaθ-an ar čāy tar xu xār tāyd xu rūyxat čīgōw. 4 Yesuf mis az Jalīl, ar Nōsirā ar Yawudō, ar Dōwūd xār Bayt-Lem rawōn sut, in-dōnd aven idi yā az Dōwūd awlōd vid.

Rushani

Rushani The Lord's Prayer 1

Rushani The Lord's Prayer 2

Shughni Luke

Shughni

Shughni Luke 2

Shughni Luke 2:1-4 1 Wi waxt-and farmûn naxtoyd xu yamand Rūm Qaisar rimodi yidê tamûmi zamīn-ti mardum saršumori kinen. 2 Yid awwalīn saršumori vad, wiy-en tām 3 naɣ̆ʒimč-at idê Sūriya okim Kwirinius ca vud fukaθ-en toyd tar saršumori, ar čāy tar xu xār. 4 Yesuf mis tūyd as Jalīl, as Nisor-andi, tar Tawudo, tar Baytlem nûm Dowūd xār, dûnd aven

Yazgulami Luke

English

All

Our Visitors