Shawnee Gospel Recording

The Lord's Prayer

Mark 1:1-4

John 3:16 Xvga yone u tasi vhqalatv Mvnatu ini yalakuqvh-kvmigigi, waciganvhi meliwa u nakudo-srkvnvli u Qihfvli, wvhsi goqa-nafvgrci dapwahtv-wrta nili bur iqinaci, wakv bonvgi goqa-lrqvsi lanvwawewa.

English

All

Our Visitors